Er zijn verschillende redenen waarom u uw textiel van bepaalde coating wilt voorzien waardoor het textiel andere eigenschappen krijgt dan dat het daarvoor had. Denk er bijvoorbeeld aan dat een blus deken van de brandweer niet in de fik moet kunnen vliegen. Of een brandweerpak nauwelijks brand kan vatten. OfContinue Reading